Fundacja Polsat

Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy Centrum Zdrowia Dziecka

Dzięki nowej klinice Centrum Zdrowia Dziecka zapewni pomoc dla ponad dwa razy większej liczby noworodków, wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego, a także intensywnej terapii. W klinice o powierzchni1400 m2 można jednocześnie leczyć 31 noworodków, w tym 12 na intensywnej terapii.

14.06.2006 nastąpiło oficjalne otwarcie nowej Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka przy Centrum Zdrowia Dziecka, której budowa została sfinansowana przez Fundację Polsat.

Dzięki nowej klinice Centrum Zdrowia Dziecka zapewni pomoc dla ponad dwa razy większej liczby noworodków, wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki, leczenia zachowawczego i operacyjnego, a także intensywnej terapii. 
W klinice o powierzchni1400 m2 można jednocześnie leczyć 31 noworodków, w tym 12 na intensywnej terapii. 
Klinika wyposażona jest w nowoczesną salę operacyjną i jest w stanie przyjąć rocznie ponad 1200 dzieci.. Przed jej uruchomieniem Centrum Zdrowia Dziecka dysponowało zaledwie 13 łóżkami dla noworodków (na powierzchni 200m2) i rocznie przyjmowało około 450 pacjentów.

 

Czym zajmuje się Klinika

Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka specjalizuje się w diagnostyce i lecze­niu chorób okresu noworodkowego, czyli zakażeń z niewydolnością wielonarządową, powikłań oko­łoporodowych, zespołów ge­netycznych, zaburzeń dotyczących centralnego układu nerwowego, zaburzeń metabolicznych, hematologicznych i retinopatii wcześniaczej.

Klinika prowadzi diagnostykę wad wrodzo­nych u noworodków (m.in. wymagają­cych leczenia operacyjnego wad serca, płuc, przewodu pokarmowego, układu moczowego) oraz postępowanie lecznicze u noworod­ków przed i po leczeniu chirurgicznym, ściśle współpracując z oddziałami zabiegowy­mi.

W klinice prowadzi się wentylację mechaniczną noworodków, jednocześnie prowadząc diagnostykę i/lub leczenie choroby zasadniczej. Na oddziale prowadzona jest również wczesna rehabilitacja oddecho­wa i ogólnousprawniająca u noworodków z gru­p ryzyka.

Klinika spełnia rolę ośrodka ponadregio­nalnego w systemie trójstopniowej opieki perinatalnej, co oznacza, że zapewnia opiekę noworodkom wszystkich kategorii ryzyka, przyjętym z ośrodków powiatowych i wojewódzkich.

 

Od dnia uruchomienia Kliniki do końca czerwca 2007 roku pomoc fachową w Klinice otrzymało 1366 noworodków z całej Polski.