Fundacja Polsat

Oddział Dziecięcej Kardiochirurgii w Gdańsku

29 marca 2008r., został otwarty oddział kardiochirurgii dziecięcej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku. Oddział działa w ramach Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży i jest pierwszym tej specjalności w Polsce północnej.

29 marca 2008r., został otwarty oddział kardiochirurgii dziecięcej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku.

Oddział działa w ramach Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży i jest pierwszym tej specjalności w Polsce północnej.

Ciężko chore noworodki z Pomorza operowane były w Łodzi lub w Warszawie. Sytuacja lokalowa Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej  w Gdańsku była bardzo trudna. Na bardzo małych salach chorych ustawionych było po 4-5 łóżek, a dostęp dla podstawowych czynności pielęgnacyjno – lekarskich był bardzo utrudniony. Blok operacyjny nie spełniał żadnych współczesnych wymogów.

Fundacja POLSAT przekazała 1 500 000 zł na remont sal dla kardiochirurgii dziecięcej, w których będzie można przeprowadzić 300 operacji rocznie.