Fundacja Polsat

Oddział Noworodkowy w Otwocku

Oddział Noworodkowy Szpitala ZP ZOZ w Otwocku, który roztacza opiekę nad tysiącem noworodków rocznie, nie był remontowany przez kilkadziesiąt lat. Odnowienie placówki i dostosowanie jej do obowiązujących standardów oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych stało się sprawą niezwykle pilną. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Polsat, która przekazała na ten cel 1 306 870 zł oddział przeszedł generalny remont i zyskał nowe oblicze.

1 czerwca 2010 dzięki wsparciu Fundacji POLSAT zostanie otwarty nowy Oddział Noworodkowy w Otwocku.Na remont i modernizację Oddziału Noworodkowego Szpitala ZP ZOZ w Otwocku Fundacja POLSAT przekazała 1 306 870 zł.

Oddział Noworodkowy Szpitala ZP ZOZ w Otwocku, który roztacza opiekę nad tysiącem noworodków rocznie, nie był remontowany przez kilkadziesiąt lat. Odnowienie placówki i dostosowanie jej do obowiązujących standardów oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych stało się sprawą niezwykle pilną. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Polsat, która przekazała na ten cel 1 306 870 zł oddział przeszedł generalny remont i zyskał  nowe oblicze. Z pewnością będzie mógł teraz funkcjonować sprawniej i zagwarantuje skuteczniejszą opiekę.

Po remoncie Oddział ma sale dostosowane do określonych działań:
• sala intensywnej terapii,
• sala obserwacyjna,
• sala do  fototerapii,
• przestronny gabinet zabiegowy,
• stanowisko pielęgniarskie umożliwiające ciągły nadzór nad przebywającymi w oddziale noworodkami oraz bezpośrednie sąsiedztwo sal matek z dziećmi, przeznaczone dla noworodków, które mogą przebywać
z matkami, ale wymagają większego nadzoru medycznego


Wyremontowany oddział w Otwocku to gwarancja skuteczniejszej opieki dla noworodków rodzących się
w Otwocku.