Fundacja Polsat

Program rodzinnych przeszczepów wątroby

Fundacja Polsat sfinansowała w całości szkolenie dwóch zespołów chirurgicznych: z Centrum Zdrowia Dziecka oraz zespołu Chirurgicznego ze Szpitala Klinicznego na ul. Banacha w Warszawie. Fundacja sprowadziła również do Polski francuskich specjalistów i rozbudowała bazę operacyjną w Centrum Zdrowia Dziecka, by w efekcie doprowadzić do pierwszej operacji i umożliwić wszystkie następne.

1998/99 - wprowadzenie PROGRAMU RODZINNYCH PRZESZCZEPÓW WĄTROBY do Polski. (koordynacja merytoryczna prof. Piotr Kaliciński i prof. Marek Krawczyk)

 

Fundacja Polsat sfinansowała w całości szkolenie dwóch zespołów chirurgicznych: z Centrum Zdrowia Dziecka oraz zespołu Chirurgicznego ze Szpitala Klinicznego na ul. Banacha w Warszawie. Fundacja  sprowadziła również do Polski francuskich specjalistów i rozbudowała bazę operacyjną  w Centrum Zdrowia Dziecka, by w efekcie doprowadzić do pierwszej operacji i umożliwić wszystkie następne. Pierwszy rodzinny przeszczep wątroby  odbył  się 12 października 1999 r.

Według ocen specjalistów z Centrum Zdrowia Dziecka rocznie w Polsce około 30-40 dzieci wymaga przeszczepu wątroby. Mimo podejmowanych wysiłków, nie udaje się pozyskać odpowiedniej ilości oraz jakości narządów od zmarłych dawców. Niestety wiele dzieci umiera w oczekiwaniu na przeszczep. Niekiedy rodzice poszukują możliwości leczenia za granicą. 

W Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu  Centrum Zdrowia Dziecka wykonywało się  około 10 transplantacji wątroby  ze zwłok rocznie. Kolejne dziesięcioro dzieci otrzymywało przeszczep wątroby w Szpitalu Neckera w Paryżu przy wykorzystaniu  narządu pobranego  od zdrowego, spokrewnionego dawcy. Nadal pozostaje jednak około 10-15 dzieci rocznie, dla których jedynym ratunkiem jest rozwój programu rodzinnych przeszczepów wątroby. Przez dwa lata Centrum Zdrowia Dziecka przygotowywało  się do wdrożenia programu przeszczepiania dzieciom fragmentów wątroby pobieranych od jednego z ich rodziców.

Dzięki pomocy Fundacji Polsat w ośrodkach w Paryżu przeszkolone zostały dwa zespoły chirurgiczne  odpowiedzialne za pobranie fragmentu wątroby od żywego dawcy (zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM w Warszawie pod kierunkiem prof. M. Krawczyka) oraz zespół odpowiedzialny za przeszczepienie pobranego fragmentu wątroby dziecku (zespół Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji w CZD). Chirurdzy tych zespołów uczestniczyli wielokrotnie w operacjach przeszczepu rodzinnego w Paryżu.

Fundacja Polsat sfinansowała rozbudowę Pooperacyjnego Oddziału Intensywnej  Terapii w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka, co umożliwi dalszy rozwój przeszczepiania wątroby u dzieci, w tym przede wszystkim program przeszczepów rodzinnych. Brak odpowiedniego zaplecza w Oddziale Pooperacyjnym uniemożliwiał zwiększenia liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych na bloku Operacyjnym w CZD. Dzięki budowie nowej Poradni Chirurgicznej oraz Bloku Operacyjnego Chirurgii Ambulatoryjnej odciążony został Centralny Blok Operacyjny w CZD, na którym zwiększono liczbę dużych operacji, w tym transplantacji wątroby.

Stopniowe przenoszenie programu rodzinnych przeszczepów wątroby z Paryża do Warszawy ma bardzo istotny aspekt finansowy. Łączny koszt pobytu dziecka z rodzicami w ośrodku zagranicznym, operacji pobrania i przeszczepu wątroby oraz leczenia pooperacyjnego wynosi ok. 400 000 - 600 000 zł. Koszt leczenia dziecka w pierwszym roku po transplantacji wątroby już po powrocie do Polski wynosi ok. 40 000 - 50 000 zł. Koszt przeszczepu rodzinnego wykonanego w Polsce wraz z leczeniem przez rok od operacji wynosi około 250 000,00 zł, czyli dwukrotnie mniej niż za granicą. Oznacza to, że za te same środki można uratować dwukrotnie więcej dzieci.

Ponadto za granicą koszty zabiegu obciążają rodziców, podczas gdy w Polsce przeszczepy wątroby, jako procedury wysokospecjalistyczne, są finansowane z budżetu państwa.