Fundacja Polsat

Prosto do Europy

2000 - Fundacja POLSAT rozpoczęła realizację nowego programu ogólnopolskiego PROSTO DO EUROPY. Program ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której wiele lokalnych społeczności rozpocznie działania zmierzające do zahamowania lawinowo rosnącej liczby dzieci dotkniętych wadami postawy na swoim terenie.

2000 - Fundacja POLSAT rozpoczęła realizację nowego programu ogólnopolskiego PROSTO DO EUROPY. Program ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której wiele lokalnych społeczności rozpocznie działania zmierzające do zahamowania lawinowo rosnącej liczby dzieci dotkniętych wadami postawy na swoim terenie.

 

Efekty tego programu zależą od zaangażowania się w jego realizację władz samorządowych, pracowników służby zdrowia, pedagogów, mieszkańców gmin – rodziców, a także dzieci i młodzieży – bo bez ich wiary w sens podejmowania wysiłku związanego z walką o własne zdrowie, cel programu nie może zostać osiągnięty.


Aby skutecznie pomagać, trzeba przede wszystkim poznać skalę problemu, z którym trzeba się będzie zmierzyć – trzeba postawić diagnozę, a następnie dobrać właściwe dla każdego terenu środki zaradcze.
Trzeba znaleźć sposoby pomocy zagrożonym dzieciom, stworzyć program i bazę, niezbędną do realizacji koniecznych działań tak, aby poprzez udział w programie podniosła się świadomość społeczeństwa w odniesieniu do jednej z najpowszechniejszych plag, trapiących nasze dzieci – nieprawidłowości układu kostnego.Zaczynamy od badań przesiewowych wad postawy, organizowanych dla wszystkich dzieci w wieku 6-14 lat w danej gminie. W tym etapie biorą udział – dobrowolnie i nieodpłatnie takie grupy społeczne jak: miejscowi lekarze, nauczyciele, władze lokalne, rodzice oraz Fundacja POLSAT, która zapewnia udział w badaniu lekarzy – specjalistów, konsultujących budzące wątpliwości przypadki w trakcie badań.

W wyniku I etapu, badania przesiewowego, powstaje diagnoza dotycząca problemu wad postawy dzieci w wieku od 6-14 lat w danej gminie. Wiemy z iloma dziećmi powinniśmy jak najszybciej rozpocząć zajęcia rehabilitacyjne, a ile wymaga już interwencji chirurga – ortopedy. W umieszczeniu dzieci wymagających operacji w odpowiednich placówkach leczniczych pomaga Fundacja POLSAT. Karty z wynikami badania łącznie z ulotką zawierającą podstawowe informacje dotyczące wad postawy powracają do rodziców. Wszystkie dane o swoich dzieciach dostają także dyrektorzy szkół – i władze samorządowe.Etap II to pomoc lokalnym społeczeństwom w przygotowaniu działań, które pozwolą na uruchomienie procesu hamowania powstawania wad postawy u dzieci na tym terenie. Fundacja POLSAT organizuje – wspólnie z lokalnym samorządem szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów i chirurgów dziecięcych, wykłady specjalisty – konsultanta na temat sposobów wykrywania i leczenia wad postawy u dzieci oraz dla nauczycieli WF-u i rehabilitantów, wykłady na temat sposobów i możliwości leczenia mało i średnio zaawansowanych nieprawidłowości. Fundacja POLSAT przewiduje także przygotowania materiałów pomocniczych dla tej grupy, w postaci filmów szkoleniowych (lekcji WF-u) oraz lekcji wychowawczych na temat skutków obecnego trybu życia dzieci i młodzieży, polegającego na wielogodzinnym przesiadywaniu przed telewizorem i komputerem w nieprawidłowej pozycji.Etap III programu to pomoc w tworzeniu na terenie gminy pracowni, które pomogą zapobiegać powstawaniu wad postawy. Fundacja POLSAT dostarcza specjalnie dobrany do tego celu sprzęt rehabilitacyjny i opis zasad funkcjonowania pracowni a gmina przygotowuje pomieszczenia oraz tworzy stanowisko pracy dla osoby odpowiedzialnej za całoroczne, stałe funkcjonowanie pracowni. Od tego momentu społeczność lokalna bierze odpowiedzialność za kontynuowanie i rozwijanie działań zmieniających do poprawy kondycji zdrowotnej dzieci w swojej gminie.