Fundacja Polsat

Polskie Nadzieje Olimpijskie

Na co dzień Fundacja Polsat pomaga chorym dzieciom w dofinansowaniu kosztów leczenia, szczególnie w dofinansowaniu rehabilitacji.

 

 

 

Ważna dla nas tez jest rehabilitacja poprzez sport, dlatego uczestniczymy w programie „Polskie Nadzieje Olimpijskie”.

 

Program skierowany do organizacji i zrzeszeń sportowych, szkół sportowych, organizacji pozarządowych zapewniających możliwość uprawiania sportu wyczynowego, jak również zajmujących się organizacją zajęć sportowych dla dzieci chorych i niepełnosprawnych a także realizacją programów wyrównujących różnice pomiędzy sportowcami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi.

 

Aktywność sportowa ma pozytywny wpływ na rozwój fizyczny, intelektualny oraz społeczny dziecka. Sport nie tylko rozwija fizycznie, ale także uczy funkcjonowania w grupie rówieśniczej – a co za tym idzie w społeczeństwie. Pomaga przezwyciężać ograniczenia fizyczne i psychiczne, co jest szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

Organizatorami programu są Polski Komitet Olimpijski, firma Procter & Gamble, Telewizja Polsat oraz agencja Grey Group.

Program składa się z dwóch filarów:

1. sport dzieci i młodzieży - prowadzony przez Polską Fundację Olimpijską
2. upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży chorych i niepełnosprawnych, rehabilitacja poprzez sport - prowadzony przez Fundację POLSAT.

 

W ramach czterech edycji Programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”,przydzieliliśmy 59 granty dla ośrodków sportowych, w których trenują dzieci i młodzież zdrowa oraz 19 grantów dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej. Łączna kwota przyznana w czasie czterech  edycji wyniosła ponad 3,6 miliona złotych.

 

W drugim filarze programu prowadzonym przez Fundację Polsat granty otrzymali:

 

 • Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START
 • Integracyjny Klub Sportowy „ATAK’
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
 •  Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Ab Novo”
 • Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport.
 • Uczniowski Klub Sportowy OKEJ
 • Uczniowski Klub Sportowy Salwator
 • Uczniowski Klub Sportowy Gladiator
 • Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Ropczycach
 • Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang
 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie

 

Więcej informacji www.nadziejeolimpijskie.pl