Fundacja Polsat

Wprowadzenie nowoczesnej metody leczenia w łonie matki dotyczącej rozszczepu kręgosłupa.

Zabiegi będą dokonywane w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM

Fundacja objęła patronatem wprowadzenie nowoczesnej metody zabiegów wewnątrzmacicznych dotyczących rozszczepu kręgosłupa- jest to wada, która pojawia się na bardzo wczesnym etapie rozwoju płodu - zwykle przed 5 tygodniem ciąży.

Dzięki ogromnemu postępowi medycyny perinatalnej na całym świecie rozszczep kręgosłupa jest obecnie rozpoznawany najczęściej już w życiu płodowym w czasie rutynowego badania ultrasonograficznego wykonywanego w 20-22 tygodniu ciąży.

 

W Polsce nie ma obecnie możliwości wykonywania takich operacji metodą fetoskopową.

I Klinika Położnictwa i Ginekologii przy współpracy z Profesorem Thomasem Kohlem ze Szpitala Uniwersyteckiego w Giessen zainicjowała projekt mający polegać na wdrożeniu fetoskopowych operacji rozszczepu kręgosłupa w Polsce.

Fundacja Polsat sfinansuje zakup sprzętu oraz wydatki związane z implementacją procedury.