Fundacja Polsat

 

Potrzebuję pomocy

 

Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane według ustalonych kryteriów.

Fundacja POLSAT uprzejmie prosi o wypełnienie formularzy przez rodziców, lekarza prowadzącego i rehabilitantów dotyczących aktualnego stanu zdrowia dziecka, którego rodzice wystąpili do Fundacji o wsparcie finansowe w leczeniu i rehabilitacji.

Formularze znajdują się w spisie dokumentów, które należy przesłać na adres Fundacji.

Analiza nadesłanej informacji umożliwi Radzie Lekarzy Fundacji POLSAT właściwą rekomendację prośby rodziców Zarządowi, który podejmie decyzję o ewentualnym dofinansowaniu leczenia dziecka. Naszym celem nadrzędnym jest udzielenie wsparcia, którego efekty mogą być ocenione nie tylko przez rodziców, ale i obiektywnie przy czynnym udziale lekarzy.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

Jeżeli Twojemu dziecku potrzebna jest rehabilitacja, leki, sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny, czy aparaty słuchowe - przyślij odpowiedni komplet dokumentów na adres Fundacji:

Fundacja POLSAT
ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa

 

Turnus rehabilitacyjny

/ Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • wypełniona ANKIETA DLA RODZICÓW;
 • FORMULARZ wypełniony przez lekarza;
 • zaświadczenie kwalifikujące dziecko na turnus rehabilitacyjny, z informacją o terminie i o kosztach związanych z leczeniem;
 • pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej i opinii na temat rodziny dziecka;
 • pismo z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o wysokości dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, przyznanego przez wyżej wymienioną instytucję po rozpatrzeniu wniosku;
 • pisemna informacja o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentu decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.


Jednocześnie informujemy, że wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych rozpatrywane są z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów.

 

Wymagane dokumenty (formularz, ankietę, oświadczenie) prosimy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Fundacji Polsat.

 

Specjalistyczna rehabilitacja

Wymagane dokumenty:

 

 • list z prośbą o pomoc;
 • wypełniona ANKIETA DLA RODZICÓW;
 • FORMULARZ o stanie zdrowia dziecka wypełniony przez lekarza;
 • PLAN REHABILITACJI dziecka przygotowany przez terapeutę, wraz z kosztorysem;
 • pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej i opinii o rodzinie dziecka;
 • pisemna informacja o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE.


Wymagane dokumenty (formularz, ankietę, plan rehabilitacji, oświadczenie) prosimy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Fundacji Polsat.


Po otrzymaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.


Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów.

 

Leki

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • zaświadczenie lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wraz z wykazem produktów leczniczych niezbędnych w leczeniu mukowiscydozy;
 • pismo z apteki wyrażającej zgodę na przekazanie i rozliczenie ewentualnej dotacji na zakup leków wraz ze wstępnym kosztorysem leków wskazanych w wykazie sporządzonym przez lekarza  ;
 • pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej i opinii na temat rodziny dziecka;
 • pisemna  informacji o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE.


Po otrzymaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.

 

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów i wspiera zakup podstawowych leków w leczeniu mukowiscydozy.

 

 

 

Specjalistyczny sprzęt

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wraz z informacją, że wskazany jest zakup konkretnego sprzętu;
 • faktura proforma na sprzęt;
 • pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu, jeżeli tak to w jakiej wysokości;
 • pisma z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z informacją, czy po spełnieniu przez opiekunów warunków niezbędnych do otrzymania dofinansowania istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku i w jakiej kwocie;
 • pismo z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialno-bytowej i opinii na temat rodziny dziecka;
 • pisemnej informacji o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA.

 

Po otrzymaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.


Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów, to znaczy nie rozpatruje podań z załączoną fakturą.

 

 

 

Założenie subkonta

Wymagane dokumenty:

 

 • list z konkretną informacją na jaką formę leczenia i rehabilitacji chcecie Państwo zbierać środki;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia podopiecznego

 

Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Porozumienia, Regulaminu i Oświadczenia. (Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji.)

 

Fundacja Polsat umożliwia wpłaty z tytułu 1% podatku należnego na konkretnego podopiecznego. Odbywa się to za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Składając roczne zeznanie podatkowe należy wskazać Fundację Polsat w rubryce „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego” oraz podać jej numer KRS 0000135921. W rubryce informacje uzupełniające, należy podać imię, nazwisko i numer ewidencyjny. Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji Polsat kwota, która wpłynie na konto Fundacji zostanie w całości przekazana na rzecz konkretnego podopiecznego do instytucji świadczącej usługi medyczne (wskazanej przez podopiecznego lub jego opiekunów).

 

Dotacje będą przekazywane tylko na cele zgodne z naszym statutem, tj. ratowanie zdrowia i życia podopieczgo. Jednocześnie informujemy, że nie refundujemy poniesionych już wydatków.

 

WZORY FORMULARZY

(Patrz załączony plik: Oświadczenie - WZÓR)(Patrz załączony plik: Porozumienie dorośli - WZÓR)(Patrz załączony plik: Porozumienie dzieci - WZÓR)(Patrz załączony plik: Regulamin subkonto - WZÓR)