Fundacja Polsat

Etap 1

-

Zaczynamy od badań przesiewowych wad postawy, organizowanych dla wszystkich dzieci w wieku 6-14 lat w danej gminie. W tym etapie biorą udział – dobrowolnie i nieodpłatnie takie grupy społeczne jak: miejscowi lekarze, nauczyciele, władze lokalne, rodzice oraz Fundacja POLSAT, która zapewnia udział w badaniu lekarzy – specjalistów, konsultujących budzące wątpliwości przypadki w trakcie badań.

W wyniku I etapu, badania przesiewowego, powstaje diagnoza dotycząca problemu wad postawy dzieci w wieku od 6-14 lat w danej gminie. Wiemy z iloma dziećmi powinniśmy jak najszybciej rozpocząć zajęcia rehabilitacyjne, a ile wymaga już interwencji chirurga – ortopedy. W umieszczeniu dzieci wymagających operacji w odpowiednich placówkach leczniczych będzie pomagała Fundacja POLSAT. Karty z wynikami badania łącznie z ulotką zawierającą podstawowe informacje dotyczące wad postawy powracają do rodziców. Wszystkie dane o swoich dzieciach dostają także dyrektorzy szkół – i władze samorządowe.