Nasza historia

1996

 • REJESTRACJA FUNDACJI

1997

 • POWÓDŹ TYSIĄLECIA - środki finansowe zostały przekazane na: dotacje gotówkowe dla szpitali, pomoc rzeczową (żywność, leki, woda, środki czystości, koce oraz ubrania), sfinansowanie budowy 5 domów jednorodzinnych dla najbiedniejszych rodzin. Za pośrednictwem Fundacji i Telewizji POLSAT do Wrocławia zostało wysłanych 27 tirów i do Opola 14 tirów z rzeczami dla powodzian. Ładowność każdego z tirów wynosiła 40 ton.

1998

 • PROGRAM ZAMYKANIA UBYTKÓW MIĘDZYPRZEDSIONKOWYCH SERCA METODĄ AMPLATZA – sprowadzenie programu do Centrum Zdrowia Dziecka.
 • Stworzenie Oddziału Przeszczepu Szpiku Kostnego w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie - jedyny w całym regionie środkowo- wschodnim Polski ośrodek leczący dzieci z chorobami krwi i chorobami nowotworowymi.
 • Budowa czterokondygnacyjnego budynku w IP Centrum Zdrowia Dziecka (lata 1998-2000), w którym znajduje się Pooperacyjny Oddział Intensywnej Terapii, Poradnia Chirurgiczna oraz Blok Operacyjny Chirurgii Ambulatoryjnej.
 • Dofinansowanie leczenia, rehabilitacji i operacji dla 243 dzieci oraz wsparcie 55 szpitali i ośrodków medycznych.

1999

 • AKCJA PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE - Akcja organizowana przez Fundację POLSAT oraz firmę Procter&Gamble. Przez 14 lat trwania akcji udało nam się przekazać 65 774 605,87 zł.
 • STWORZENIE BANKU KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH IM. FUNDACJI POLSAT PRZY KLINICE HEMATOLOGII, ONKOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH AM W WARSZAWIE.
 • SPROWADZENIE DO POLSKI PROGRAMU RODZINNYCH PRZESZCZEPÓW WĄTROBY - do 2020 roku zostały wykonane 400 rodzinne przeszczepy wątroby.
 • Wsparcie 31 oddziałów noworodkowych – zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt medyczny do diagnozowania i leczenie retinopatii u niemowląt.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 729 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 59 szpitali i ośrodków.

2000

 • Stworzenie i wyposażenie pierwszego w Polsce Dziecięcego Oddziału Autologicznych Transplantacji Szpiku i Terapii Genowej w Katedrze i Klinice Hematologii Chorób Rozrostowych Dzieci a.m. we Wrocławiu.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 517 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 38 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2001

 • PROGRAM SPOŁECZNY PROSTO DO EUROPY (LATA 2001 – 2011) - celem programu było rozpoznanie stopnia zaawansowania wad postawy u dzieci w wieku 6-14 lat oraz przedsięwzięcie działań zmierzających do zahamowania procesu powstawania i utrwalania się tych wad. W ciągu 10 lat przebadaliśmy ponad 30 000 dzieci oraz stworzyliśmy 40 w pełni wyposażonych pracowni rehabilitacyjnych, w których prowadzona jest terapia dzieci.
 • AKCJA PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE - wyposażenie sal operacyjnych i pooperacyjnych w siedmiu ośrodkach medycznych w kraju w najnowocześniejszy sprzęt służący leczeniu skrzywień kręgosłupa u dzieci.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 557 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 31 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2002

 • Remont Oddziału w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacji Loro w Świebodzinie.
 • AKCJA PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE - wyposażenie w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt diagnostyczny niezbędny do terapii wcześniaków w aparaty RTG i USG 34 ośrodki medyczne na terenie całego kraju
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 569 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 37 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2003

 • AKCJA PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE - zakupienie dla 40 szpitali powiatowych aparaturę medyczną do diagnozowania i monitorowania stanu zdrowia dzieci – ofiar wypadków w szpitalach powiatowych na terenie całego kraju.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 435 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 73 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2004

 • I EDYCJA AKCJI „MIKOŁAJKOWY BLOK REKLAMOWY” - akcja organizowana przez Telewizję POLSAT i Biuro Reklamy POLSAT MEDIA. W latach 2004-2020 udał się zebrać i przekazać na leczenie i rehabilitację dzieci prawie 22 000 000 zł.
 • Remont Oddziału Położniczego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
 • AKCJA PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE 2004-2005 - zakupienie wysokiej klasy aparatury do diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci dla 16 dziecięcych oddziałów onkologicznych na terenie całej Polski.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 585 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 220 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2005

 • PROGRAM „PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM” - razem z Partnerami do 2012 roku udało się przekazać ponad 11 600 000 posiłków. Przez 6 lat inauguracją programu były imprezy organizowane przez Telewizję POLSAT: meczgwiazd oraz koncerty.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 764 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 44 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci
  2006
 • Wybudowanie nowej Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w IP – Centrum Zdrowia Dziecka.
 • AKCJA PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE - zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla dzieci niewidomych i niedowidzących, które uczą się w 24 ośrodkach specjalistycznych.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 974 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 49 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2007

 • PROGRAM SPOŁECZNY „RODZINA – DOM BUDOWANY MIŁOŚCIĄ” – stworzony z Fundacją Przyjaciółka. Celem było wspieranie powiatów w tworzeniu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także propagowanie rodzinnych form opieki i promowanie powiatowych dobrych praktyk.
 • Przekazanie 1 000 000 zł na budowę Kliniki Budzik.
 • Remont Oddziału Ortopedii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.
 • AKCJA PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE - zakupienie nowoczesnego sprzętu medycznego dla 108 oddziałów pediatrycznych w szpitalach regionalnych na terenie całego kraju.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 1170 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 73 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2008

 • Otwarcie Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku - pierwszy Oddział tej specjalności w północnej Polsce.
 • Otwarcie Nowego Technikum dla Niewidomych w Laskach - Fundacja przekazała na jego budowę 2 744 000 zł.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 1315 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 181 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2009

 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 2520 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 66 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2010

 • WSPÓLNA AKCJA FUNDACJI POLSAT I POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA –na pomoc powodzianom udało się zebrać i przekazać 1 200 000 zł
 • Remont Oddziału Noworodkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 3468 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 23 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2011

 • Budowa bloku operacyjnego w Klinice Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku - jedyny w Polsce ośrodek leczenia gruźlicy kostno-stawowej u dzieci i jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w szpitalach ortopedycznych dla dzieci w Polsce.
 • Remont Pododdziału Neurologii Szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 3355 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 26 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2012

 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 2141 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 36 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2013

 • PROGRAM „POLSKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE” (LATA 2013 – 2018) - program składał się z dwóch filarów: sport dzieci i młodzieży - prowadzony przez Polską Fundację Olimpijską oraz upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży chorych i niepełnosprawnych, rehabilitacja poprzez sport - prowadzony przez Fundację POLSAT.
 • Projekt „Racjonalizacja stosowania antybiotyków przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ostrym zapaleniu gardła i/lub migdałków u dzieci i młodzieży od 2. do 15. roku życia (lata 2013-2015 ) Fundacja POLSAT finansowała projekt badawczy realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski.
 • Stworzenie Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej im. Fundacji Polsat w Gdańsku.
 • Remont i adaptacja pomieszczeń na poradnię dla dzieci z autyzmem w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/ Warszawy.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 2387 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 32 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2014

 • Rozbudowa i modernizacja Kliniki Neonatologii, patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w IP-CZD.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 2733 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 26 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2015

 • AKCJA Z PROCTER&GAMBLE i marką PAMPERS – POKOJE DLA MAM (LATA 2015-2019). Projekt zapewniał mamom domowe warunki podczas pobytu ich dzieci w szpitalu. Wsparcie otrzymały oddziały w szpitalach: Centrum Zdrowia Dziecka, w Łodzi, Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim, w Hrubieszowie i w Lubartowie.
 • Remont i modernizacja Oddziału Neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia i Noworodka WUM.
 • Remont Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 2360 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 13 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2016

 • Rozbudowa Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w IP-CZD i stworzenie pokoi dla mam w Klinice - największa tego typu Klinika w Polsce
 • OBJĘCIE PATRONATEM AKCJI „WIELKA DRAKA DLA DZIECIAKA” (LATA 2016-2020) - to największa akcja charytatywna organizowana przez ZSP działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wsparcie otrzymali podopiecznych Fundacji POLSAT: Nela, Mateusz i Konrad, Dawid, Karolinka, Martynka, Szymon i Dawid;
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 2412 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 9 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2017

 • WPROWADZENIE DO POLSKI NOWOCZESNEJ METODY OPEROWANIA ROZSZCZEPU KRĘGOSŁUPA U DZIECI W ŁONIE MATKI METODĄ FETOSKOPOWĄ.
 • Remont Oddziału pediatrii w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku.

2018

 • Remont i modernizacja Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej im. Fundacji Polsat - to największy tego typu ośrodek w Polsce.
 • Remont Oddziału Pediatrycznego w szpitalu zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
 • BIEG Z RADOŚCIĄ (LATA 2018-2019) - organizowany przez Toyotę Radość wspiera podopieczną Fundacji Polsat – Emilkę oraz Natalkę.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 2355 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 8 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2019

 • ZBIÓRKA NA OPERACJE SERCA ANTOSIA - wspólna akcja Fundacji, Wydarzeń i Polsat News.
 • Remont Oddziału Położniczo-Neonatologicznego w szpitalu w Lubartowie.
 • Remont sal rehabilitacyjnych w Oddziale Dziecięcym Kliniki Neurologii w WUM.
 • PIERNIKOWANIE – ŚWIĄTECZNE POMAGANIE” (LATA 2019-2020) – wsparcie Domowego Hospicjum „Promyczek”
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 2121 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 8 szpitali i ośrodków, w których rehabilitowane i leczone są dzieci.

2020

 • FUNDACJA POLSAT WRAZ Z GRUPĄ POLSAT WSPIERA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM - przekazaliśmy 2200 tabletów z dostępem do Internetu na potrzeby nauki zdalnej do domów dziecka i rodzin zastępczych oraz wyposażyliśmy służbę zdrowia w niezbędne środki ochrony osobistej oraz respiratory;
 • REKLAMA NA RATUNEK. RAZEM W WALCE Z KORONAWIRUSEM – wspólna akcja Biura Reklama Polsat Media, Telewizji Polsat oraz Fundacji - specjalny blok reklamowy , dzięki któremu zebrano środki na wsparcie służby zdrowia;
 • AKCJA #CZYTAMYDLADZIECI – znani i lubiani czytali bajki na Instagramie Fundacji POLSAT;
 • Remont Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej w SP ZOZ, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, w którym powstała także grota solna;
 • WSPÓLA AKCJA FUNDACJI POLSAT I HP – przekazaliśmy 3000 nowoczesnych drukarek, aby wesprzeć zdalną edukację oraz placówki medyczne;
 • WSPÓLNA AKCJA FUNDACJI POLSAT I AMAZON- przekazanie 220 tysięcy Wrocławskiemu Hospicjum dla Dzieci, na budową Domu Opieki Wyręczającej dla dzieci hospicyjnych.
 • Poparcie Zarządu Fundacji Polsat, Rady Fundacji oraz konsultanta medycznego prof. Pawła Januszewicza dla stanowiska Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych oraz Fundacji SMA na temat włączenia SMA do panelu, badań przesiewowych noworodków.
 • WSPARCIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA – przekazanie 150 000 zł na remont jedynego w Polsce Ośrodka Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci.
 • PLUS POMAGA FUNDACJI POLSAT W BUDOWIE CENTRUM CHORÓB RZADKICH.
 • Dofinansowanie operacji, leczenia i rehabilitacji dla 1751 dzieci oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej oraz w sprzęt do nauki zdalnej 1413 placówek.

Bądź z nami w kontakcie

Zapisz się do naszego newsletter i otrzymuj od nas najważniejsze informacje z życia Fundacji
Klikając przycisk „Zapisz mnie” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Fundacji Polsat newsletterów dotyczących działalności Fundacji Polsat. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link w stopce otrzymanego newslettera.

Drogi Użytkowniku

Używamy plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia Ci dostępu do serwisu oraz usprawniania jego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia plików cookies lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę ustawień swojego konta w serwisie. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

Dane osobowe dotyczące korzystania z serwisu, w tym zapisywane i odczytywane z plików cookies lub podobnych technologii będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do serwisu i jego prawidłowego działania, w celach wewnętrznych związanych z realizacją celów statutowych, w celach wewnętrznych w tym dowodowych, analitycznych i statystycznych, wykrywania i eliminowania nadużyć oraz w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administratorem Twoich danych jest Fundacja Polsat. Jako administrator dbamy o to, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z prawem i bezpieczne.

Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie, o ile stanowiły podstawę przetwarzania. Przypominamy, że wycofanie zgody nie działa wstecz i obowiązuje od momentu jej wycofania.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci uprawnień, informacje dotyczące plików cookies lub podobnych technologii, w tym dotyczące możliwości zarządzania ustawieniami prywatności, znajdują się w Polityce Prywatności.