Szukam pomocy

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Wiodącym celem Fundacji Polsat jest udzielanie wsparcia chorym dzieciom i ich rodzicom. Jeżeli Twojemu dziecku potrzebna jest rehabilitacja, leki, sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny, czy aparaty słuchowe - przyślij do nas odpowiedni komplet dokumentów. Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane i rozpatrywane według ustalonych kryteriów, a decyzję w sprawie podejmuje Zarząd Fundacji Polsat.

Lista wymaganych dokumentów wraz z formularzami do wypełnienia w poniższych zakładkach. Dokumenty należy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Fundacji, znajdujący się na dole strony.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

REHABILITACJA

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • wypełniona ANKIETA DLA RODZICÓW;
 • FORMULARZ o stanie zdrowia dziecka wypełniony przez lekarza; w przypadku dziecka chorego na autyzm, prosimy o przysłanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka wystawionego przez lekarza psychiatrę.
 • PLAN REHABILITACJI dziecka przygotowany przez terapeutę, wraz z kosztorysem;
 • uzupełnione OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY;
 • pisemna informacja o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE.

Wymagane dokumenty (formularz, ankietę, plan rehabilitacji, oświadczenie) prosimy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Fundacji Polsat.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentu decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

LEKI

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • zaświadczenie lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wraz z wykazem produktów leczniczych niezbędnych w leczeniu mukowiscydozy;
 • pismo z apteki wyrażającej zgodę na przekazanie i rozliczenie ewentualnej dotacji na zakup leków wraz ze wstępnym kosztorysem leków wskazanych w wykazie sporządzonym przez lekarza;
 • uzupełnione OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY;
 • pisemna informacji o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE.

 

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów i wspiera zakup podstawowych leków w leczeniu mukowiscydozy.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wraz z informacją, że wskazany jest zakup konkretnego sprzętu;
 • faktura proforma na sprzęt;
 • pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu, jeżeli tak to w jakiej wysokości;
 • pisma z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z informacją, czy po spełnieniu przez opiekunów warunków niezbędnych do otrzymania dofinansowania istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku i w jakiej kwocie;
 • uzupełnione OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY;
 • pisemnej informacji o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów, to znaczy nie rozpatruje podań z załączoną fakturą.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

TURNUS REHABILITACYJNY

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • wypełniona ANKIETA DLA RODZICÓW;
 • FORMULARZ wypełniony przez lekarza;
 • zaświadczenie kwalifikujące dziecko na turnus rehabilitacyjny, z informacją o terminie i o kosztach związanych z leczeniem;
 • uzupełnione OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY;
 • pismo z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o wysokości dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, przyznanego przez wyżej wymienioną instytucję po rozpatrzeniu wniosku;
 • pisemna informacja o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentu decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych rozpatrywane są z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów.

Wymagane dokumenty (formularz, ankietę, oświadczenie) prosimy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Fundacji Polsat.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

ZAŁÓŻ SUBKONTO

Wymagane dokumenty:

 • prośba o założenie subkonta wraz z opisem choroby - w liście należy krótko przedstawić historię i potrzeby kandydata na Podopiecznego;
 •  aktualne zaświadczenie lekarskie oraz kopia najważniejszej dokumentacji medycznej o stanie zdrowia podopiecznego;
 •  dwa egzemplarze Regulaminu, Porozumienia i Oświadczenia (W przypadku dziecka wybieramy Porozumienie dzieci, jeżeli wniosek dotyczy osoby dorosłej Porozumienie dorośli. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać podwójne egzemplarze na adres Fundacji POLSAT).

Fundacja Polsat umożliwia wpłaty z tytułu 1,5% podatku należnego na konkretnego podopiecznego. Odbywa się to za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Składając roczne zeznanie podatkowe należy wskazać Fundację Polsat w rubryce „wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego” oraz podać jej numer KRS 0000135921. W rubryce informacje uzupełniające, należy podać imię, nazwisko i numer ewidencyjny. Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji Polsat kwota, która wpłynie na konto Fundacji zostanie w całości przekazana na rzecz konkretnego podopiecznego do instytucji świadczącej usługi medyczne (wskazanej przez podopiecznego lub jego opiekunów).

Dotacje będą przekazywane tylko na cele zgodne z naszym statutem, tj. ratowanie zdrowia i życia podopiecznego. Jednocześnie informujemy, że nie refundujemy poniesionych już wydatków.

Za prowadzenie konta Fundacja Polsat nie pobiera żadnych opłat.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

WZORY FORMULARZY

Oświadczenie
Porozumienie dorośli
Porozumienie dzieci
Regulamin subkonto

 

VERANO DLA DZIECI

IV TURNUS V TURNUS VI TURNUS

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o kwalifikację dziecka na turnus rehabilitacji pulmonologicznej
 • wypełnione przez lekarza prowadzącego dziecko skierowanie na turnus z opisem medycznym
 • wypełnione i podpisane przez opiekuna oświadczenie RODO

Wymagane dokumenty należy wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą
na adres Fundacji Polsat.

„Verano dla dzieci” dla kogo?

 • Zgłoszenia z pełną dokumentacją mogą przysłać rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 3-18 lat, które zmagają się z przewlekłymi chorobami układu oddechowego powstałymi w skutek  zanieczyszczonego powietrza i smogu (np. dysplazja oskrzelowo-płucna, astma, zwłóknienia płuc, mukowiscydoza, choroby rzadkie, dzieci po zabiegach torakochirurgicznych, powikłania po gruźlicy).
 • Jeden turnus przeznaczony jest dla 20 dzieci, wraz z jednym opiekunem, którzy mieszkają w powiecie konińskim, województwie śląskim oraz w województwie małopolskim.
 • Podczas każdego turnusu udział może wziąć jedno dziecko chore na mukowiscydozę z jednym opiekunem.

W czwartym kwartale 2024 roku zostaną zorganizowane trzy turnusy rehabilitacyjne w Kołobrzegu:

IV TURNUS 01.10.2024 – 21.10.2024
V TURNUS 23.10.2024 – 12.11.2024
VI TURNUS 14.11.2024 – 04.12.2024
   

Regulamin projektu

Skontaktuj się z nami

 • Fundacja Polsat
  ul. Ostrobramska 77
  04-175 Warszawa
  KRS 0000135921

Bądź z nami w kontakcie

Zapisz się do naszego newsletter i otrzymuj od nas najważniejsze informacje z życia Fundacji
Klikając przycisk „Zapisz mnie” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Fundacji Polsat newsletterów dotyczących działalności Fundacji Polsat. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link w stopce otrzymanego newslettera.

Drogi Użytkowniku

Używamy plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia Ci dostępu do serwisu oraz usprawniania jego działania. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia plików cookies lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę ustawień swojego konta w serwisie. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

Dane osobowe dotyczące korzystania z serwisu, w tym zapisywane i odczytywane z plików cookies lub podobnych technologii będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do serwisu i jego prawidłowego działania, w celach wewnętrznych związanych z realizacją celów statutowych, w celach wewnętrznych w tym dowodowych, analitycznych i statystycznych, wykrywania i eliminowania nadużyć oraz w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administratorem Twoich danych jest Fundacja Polsat. Jako administrator dbamy o to, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z prawem i bezpieczne.

Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie, o ile stanowiły podstawę przetwarzania. Przypominamy, że wycofanie zgody nie działa wstecz i obowiązuje od momentu jej wycofania.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci uprawnień, informacje dotyczące plików cookies lub podobnych technologii, w tym dotyczące możliwości zarządzania ustawieniami prywatności, znajdują się w Polityce Prywatności.