Szukam pomocy

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Wiodącym celem Fundacji Polsat jest udzielanie wsparcia chorym dzieciom i ich rodzicom. Jeżeli Twojemu dziecku potrzebna jest rehabilitacja, leki, sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny, czy aparaty słuchowe - przyślij do nas odpowiedni komplet dokumentów. Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane i rozpatrywane według ustalonych kryteriów, a decyzję w sprawie podejmuje Zarząd Fundacji Polsat.

Lista wymaganych dokumentów wraz z formularzami do wypełnienia w poniższych zakładkach. Dokumenty należy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Fundacji, znajdujący się na dole strony.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

Rehabilitacja

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • wypełniona ANKIETA DLA RODZICÓW;
 • FORMULARZ o stanie zdrowia dziecka wypełniony przez lekarza; w przypadku dziecka chorego na autyzm, prosimy o przysłanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka wystawionego przez lekarza psychiatrę.
 • PLAN REHABILITACJI dziecka przygotowany przez terapeutę, wraz z kosztorysem;
 • uzupełnione OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY;
 • pisemna informacja o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE.

Wymagane dokumenty (formularz, ankietę, plan rehabilitacji, oświadczenie) prosimy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Fundacji Polsat.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentu decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

Leki

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • zaświadczenie lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wraz z wykazem produktów leczniczych niezbędnych w leczeniu mukowiscydozy;
 • pismo z apteki wyrażającej zgodę na przekazanie i rozliczenie ewentualnej dotacji na zakup leków wraz ze wstępnym kosztorysem leków wskazanych w wykazie sporządzonym przez lekarza;
 • uzupełnione OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY;
 • pisemna informacji o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE.

 

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów i wspiera zakup podstawowych leków w leczeniu mukowiscydozy.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

Sprzęt specjalistyczny

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wraz z informacją, że wskazany jest zakup konkretnego sprzętu;
 • faktura proforma na sprzęt;
 • pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją czy istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu, jeżeli tak to w jakiej wysokości;
 • pisma z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z informacją, czy po spełnieniu przez opiekunów warunków niezbędnych do otrzymania dofinansowania istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku i w jakiej kwocie;
 • uzupełnione OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY;
 • pisemnej informacji o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów, to znaczy nie rozpatruje podań z załączoną fakturą.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

Turnus rehabilitacyjny

Wymagane dokumenty:

 • list z prośbą o pomoc;
 • wypełniona ANKIETA DLA RODZICÓW;
 • FORMULARZ wypełniony przez lekarza;
 • zaświadczenie kwalifikujące dziecko na turnus rehabilitacyjny, z informacją o terminie i o kosztach związanych z leczeniem;
 • uzupełnione OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY;
 • pismo z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o wysokości dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, przyznanego przez wyżej wymienioną instytucję po rozpatrzeniu wniosku;
 • pisemna informacja o ilości zgromadzonych środków finansowych na powyższy cel oraz źródeł ich pochodzenia;
 • wypełnione i podpisane OŚWIADCZENIE.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentu decyzję w sprawie podejmie Zarząd Fundacji POLSAT.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych rozpatrywane są z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Fundacja Polsat nie refunduje wcześniej poniesionych kosztów.

Wymagane dokumenty (formularz, ankietę, oświadczenie) prosimy wydrukować, wypełnić i przesłać na adres Fundacji Polsat.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

Załóż subkonto

Wymagane dokumenty:

 • list z konkretną informacją na jaką formę leczenia i rehabilitacji chcecie Państwo zbierać środki;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia podopiecznego

Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Porozumienia, Regulaminu i Oświadczenia. (Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać pojedyncze egzemplarze na adres Fundacji.)

Fundacja Polsat umożliwia wpłaty z tytułu 1% podatku należnego na konkretnego podopiecznego. Odbywa się to za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Składając roczne zeznanie podatkowe należy wskazać Fundację Polsat w rubryce „wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego” oraz podać jej numer KRS 0000135921. W rubryce informacje uzupełniające, należy podać imię, nazwisko i numer ewidencyjny. Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji Polsat kwota, która wpłynie na konto Fundacji zostanie w całości przekazana na rzecz konkretnego podopiecznego do instytucji świadczącej usługi medyczne (wskazanej przez podopiecznego lub jego opiekunów).

Dotacje będą przekazywane tylko na cele zgodne z naszym statutem, tj. ratowanie zdrowia i życia podopieczgo. Jednocześnie informujemy, że nie refundujemy poniesionych już wydatków.

Regulamin przyznawania pomocy społecznej przez Fundację POLSAT

 

WZORY FORMULARZY

 

(Patrz załączony plik: Oświadczenie - WZÓR)(Patrz załączony plik: Porozumienie dorośli - WZÓR)(Patrz załączony plik: Porozumienie dzieci - WZÓR)(Patrz załączony plik: Regulamin subkonto - WZÓR)

Skontaktuj się z nami

 • Fundacja Polsat
  ul. Ostrobramska 77
  04-175 Warszawa
  KRS 0000135921