Polityka prywatności oraz Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
SERWISU INTERNETOWEGO
FUNDACJI POLSAT
(„Polityka prywatności”)


1. Wprowadzenie

W trosce o zapewnienie wysokiego standardu komunikacji, transparentności działań Fundacji Polsat („Fundacji Polsat”) w Internecie oraz w ślad za obowiązującymi przepisami – prezentujemy Państwu zasady przetwarzania przez nas dotyczących Państwa informacji (zarówno o charakterze danych osobowych, jak i takich, które temu reżimowi nie podlegają) za pośrednictwem naszych serwisów WWW.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje model działania Fundacji Polsat jako administratora serwisów WWW w kontekście stosowanych technologii – w tym plików cookies (przy czym szerzej kwestię tę opisuje Polityka cookies Fundacji Polsat), świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników naszych serwisów.


2. Jakich serwisów WWW Fundacji Polsat dotyczy niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do następujących serwisów internetowych administrowanych przez Fundację Polsat:
1) https://www.fundacjapolsat.pl/,

3. Gromadzenie danych osobowych przez Fundację Polsat

Fundacja Polsat co do zasady świadomie nie przetwarza danych osobowych użytkowników swoich serwisów. Gromadzimy natomiast informacje dotyczące Państwa interakcji z serwisami, treściami i usługami takie jak:
a) anonimowe ID użytkownika serwisu,
b) informacje dotyczące urządzenia i logowania (tzw. logi systemowe), które zawierają takie dane jak: data wizyty na stronie, adres IP, z którego nawiązali Państwo połączenie z serwisem,
c) dane na temat statystyki oglądalności serwisu (stosujemy np. capping – zliczamy odsłony naszych serwisów),
d) dane o ruchu do i z poszczególnych stron,
e) dane i metadane przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

W większości informacje te uzyskujemy poprzez wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii, np. local storage. Technologie te zostały szczegółowo opisane w Polityce cookies.

Gromadzenie tych informacji pozwala nam stale udoskonalać nasze serwisy i czynić korzystanie z nich bardziej komfortowym. Na podstawie tych danych możemy tworzyć raporty działania serwisów i wyciągać wnioski na temat Państwa zainteresowań określonymi treściami. Nie personalizujemy jednak ani treści, ani reklam, które są Państwu wyświetlane w ramach powierzchni reklamowych naszych serwisów.

Jednocześnie podkreślamy, że dane zapisane w logach serwerów Fundacji Polsat nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników, o ile nie zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontaktu, np. poprzez formularze kontaktowe dostępne w niektórych serwisach.

W momencie, gdy użytkownik serwisu skorzysta z formularza kontaktowego, możliwości rejestracji w serwisie lub przesłania do nas własnych materiałów czy też złoży reklamację w związku z określoną usługą świadczoną przez nas elektronicznie, wówczas na nasze serwery trafiają Państwa dane osobowe, których zbiór mogą niekiedy zasilić dane odczytane z plików cookie. Na przykład: w sytuacji, gdy skontaktują się Państwo z nami w związku z problemem technicznym z korzystaniem z naszego serwisu, wówczas, aby móc rozwiązać Państwa kłopot, niezbędne może być skorzystanie przez nas np. z danych wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej lub informacji o dacie i godzinie zalogowania się w serwisie.

Co do zasady, jeżeli zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontakt poprzez formularz kontaktowy gromadzimy następujące dane osobowe:
1) imię lub nick,
2) adres e-mail,
3) numer telefonu (opcjonalnie),
4) inne, nieustrukturyzowane dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy.

Aby natomiast rozpatrzeć złożoną przez Państwa reklamację bądź inne żądanie wynikające z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminami poszczególnych serwisów, niezbędne jest pozyskanie przez nas co najmniej następujących danych osobowych:
1) dane kontaktowe – adres e-mail lub imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
2) ewentualnych danych osobowych niezbędnych do opisania przez Państwa przedmiotu i uzasadnienia składanej reklamacji.


4. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Fundacja Polsat przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów?

Dane osobowe uzyskiwane są jedynie, gdy użytkownik udostępni je w trakcie rejestracji, przesyłając pocztą elektroniczną, wypełniając formularz, składając zamówienia na produkty lub usługi, w zapytaniach kierowanych do Fundacji oraz w podobnych sytuacjach, w których użytkownik zdecydował się przekazać takie informacje Fundacji.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyraźnej zgodzie na przetwarzanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO),
2) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu zawarcia i wykonania zawartej przez Państwa z Fundacją Polsat umowy o udzielenie pomocy (darowizny), w szczególności w celu obsługi zgłoszeń odnoszących się do świadczonych przez nas usług;
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który stanowią: marketing bezpośredni usług Fundacji Polsat, nawiązywanie kontaktu z Państwem (np. w formie odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez formularz), prowadzenie analityki korzystania przez Państwa z serwisu, jak również dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa serwisów, np. poprzez eliminowanie podejrzanego ruchu sieciowego;
4) przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.


5. Jakie narzędzia wykorzystujemy w ramach obsługi serwisów WWW?

Administrowane przez nas serwisy WWW korzystają z następujących narzędzi:
1) Gemius Prism, które umożliwia nam prowadzenie zaawansowanej analityki webowej (np. zliczanie liczby użytkowników serwisu, odsłon, ruchu w serwisie generowanego z wyszukiwarek) oraz tworzenie raportów,
2) Gemius HeatMap które umożliwia nam zbadanie w jakie linki (oraz w jaki sposób) klikają Państwo najchętniej.
3) AdOcean, które umożliwia nam efektywne i nowoczesne zarządzanie powierzchniami reklamowymi w serwisach,
4) Google Analytics, które umożliwia nam analizę statystyk odwiedzin naszych serwisów,
5) Google Tag Manager, które umożliwia nam sprawne zarządzanie tagami, monitorowanie kampanii reklamowych online,
6) Floodlight, które umożliwia nam śledzenie i raportowanie działań internautów klikających w nasze reklamy.

Powyższe narzędzia oparte są o technologie plików cookie oraz tzw. local storage. Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat ww. narzędzi, zachęcamy do zapoznania się z Polityką cookies.


6. Odbiorcy danych osobowych użytkowników serwisów Fundacji Polsat

Aby móc świadczyć usługi na wysokim poziomie, Fundacja Polsat korzysta z usług podwykonawców np. w zakresie obsługi technologicznej serwisów, sprzedaży powierzchni reklamowych, płatności elektronicznych (w ramach obsługi sprzedaży licencji na publiczne odtwarzanie) czy obsługi komunikacji z Państwem. W szczególnych przypadkach podmioty te mogą mieć dostęp do przetwarzanych przez Fundację Polsat danych osobowych. Wówczas Fundacja Polsat powierza tym podmiotom przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z wypracowanym przez Fundację Polsat standardem bezpieczeństwa.


7. Przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Polsat a publikacja treści hostowanych na zewnętrznych serwerach

Fundacja Polsat wykorzystuje w swoich serwisach treści, które są hostowane na zewnętrznych serwerach (np. odnośniki do innych stron internetowych). Korzystamy również z wtyczek serwisów społecznościowych takich jak Facebook (zapewniając Państwu np. możliwość pisania komentarzy logując się z konta na Facebooku), Instagram czy Twitter. Po skorzystaniu z wtyczki (odnośnika), zostaną Państwo przeniesieni do serwisów, których administratorem nie jest Telewizja i za których działanie nie ponosimy odpowiedzialności (nie mamy bowiem żadnego wpływu na ich działanie). Wówczas zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz politykami cookies umieszczonych w serwisach, do których prowadzą wtyczki i odwołania.


8. Profilowanie danych osobowych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Fundacja Polsat nie profiluje Państwa danych osobowych oraz nie stosuje tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


9. Okresy przechowywania informacji oraz danych osobowych użytkowników serwisów Fundacji Polsat

Okres przechowywania poszczególnych danych przez Fundację Polsat jako administratora serwisu jest uzależniony od rodzaju tych danych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez nas w związku z wykonywaniem zawartych z Państwem umów (w szczególności w przypadku złożenia przez Państwa reklamacji) – okres ten najczęściej stanowić będzie czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

Jeżeli założą Państwo konto w serwisie – Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane co do zasady do momentu usunięcia przez Państwa konta.

Okres przechowywania danych odczytywanych z wykorzystywanych przez nas plików cookie opisany został w Polityce cookies.


10. Zabezpieczenia

Wszystkie gromadzone przez Fundację Polsat dane są przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem adekwatnych do zdiagnozowanego przez nas ryzyka środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa. Na przykład serwisach, w których wykorzystujemy formularze kontaktowe lub dajemy Państwu możliwość tworzenia kont i logowania się – wykorzystujemy szyfrowane protokoły HTTPS.

Jednocześnie uczulamy Państwa na niebezpieczeństwa wynikające z udostępnienia przez Państwa swoich danych logowania osobom trzecim oraz braku wylogowania się z serwisów po zakończeniu korzystania z niego.

Więcej informacji na temat możliwości zadbania przez Państwa o swoją prywatność w kontekście korzystania z serwisów Fundacji Polsat znajdziecie Państwo w Polityce cookies.


11. Polityka Cookies

Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarki internetowe i inne rozwiązania technologiczne na komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookie stosowane w serwisie WWW są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych stron czy aplikacji.

Plikami cookie stosowanymi na stronach internetowych można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookie już przechowywane na komputerze. Pliki te można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookie. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie "ciasteczek" może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usług oferowanych w serwisie WWW.

Pliki cookie związane z użytkowaniem serwisu WWW dzielą się na sesyjne pliki cookie i trwałe pliki cookie.

Sesyjne pliki cookie to niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą one do identyfikacji użytkownika jako zalogowanego i zagwarantowanie połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony.

Trwałe pliki cookie zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookie związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookie związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookie nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania treści i usług dostępnych za pośrednictwem serwisu WWW i nie są stosowane do innych celów.

12. Uprawnienia użytkowników serwisów Fundacji Polsat

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) prawo żądania od Fundacji Polsat dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) prawo żądania od Fundacji Polsat sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych.
3) prawo żądania usunięcia przez Fundację Polsat dotyczących Państwa danych,
4) prawo żądania ograniczenia przez Fundację Polsat przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Fundację Polsat dotyczących Państwa danych osobowych,
6) prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych.

Żądania, o których mowa powyżej, prosimy kierować na daneosobowe@fundacjapolsat.pl.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


13. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Usługi Fundacji Polsat oferowane w ramach serwisów www, pomimo iż w dużej mierze dotyczą dzieci, skierowane są do osób pełnoletnich. W konsekwencji Fundacja Polsat nie przetwarza świadomie lub intencjonalnie danych osobowych dzieci w związku z korzystaniem z serwisów WWW.


14. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach serwisów WWW przez Fundację Polsat

W Fundacji Polsat został wyznaczony inspektor ochrony danych. Wszelkie dodatkowe pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres daneosobowe@fundacjapolsat.pl.


15. Zmiany Polityki prywatności

Aktualne brzmienie niniejszej Polityki prywatności będzie dla Państwa zawsze dostępne w stopce serwisów WWW.