Fundacja Polsat wspiera Centrum Zdrowia Dziecka

Fundacja Polsat przekazała 150 000 zł na remont jedynego w Polsce Ośrodka Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka. We wtorek, 22 września, odbyło się jego uroczyste otwarcie, w którym wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Piotr Kaliciński, dr n. med. Marek Stefanowicz oraz Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat Małgorzata Nawrocka i Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

Fundacja Polsat wspiera Centrum Zdrowia Dziecka

Ośrodek Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej to miejsce, w którym lekarze rezydenci oraz specjaliści chirurgii dziecięcej i ogólnej poznają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności z zakresu chirurgii minimalnego dostępu w warunkach symulacji. Placówka ta została wyposażona w unikalne, dwustanowiskowe symulatory wideochirurgii.

Dzięki szkoleniom w ośrodku będzie możliwe przeprowadzanie większej liczby operacji z zakresu chirurgii minimalnego dostępu w placówkach zajmujących się leczeniem chirurgicznym dzieci. Wpłynie to również korzystnie m.in. na poprawę bezpieczeństwa małych pacjentów.

Od ponad 20 lat wspieramy Centrum Zdrowia Dziecka. W ciągu tych dwóch dekad przekazaliśmy ponad 25 milionów złotych na szereg działań Instytutu m.in. na rozbudowę oraz remonty oddziałów czy zakup nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu medycznego. Jestem przekonana, że jeszcze wielokrotnie będziemy mieli możliwość wspomóc to niezwykle ważne dla dzieci i ich rodziców miejsce – mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

Dziękujemy Fundacji Polsat, która po raz kolejny wsparła naszą Klinikę. Dzięki przekazanym środkom możliwa była adaptacja pomieszczeń dla Ośrodek Symulacji Chirurgii Małoinwazyjnej u Dzieci, który w ramach unijnego programu wyposażony został w 5 dwustanowiskowych symulatorów laparoskopowych wirtualnej rzeczywistości, przystosowanych do pracy zespołowej. Mamy nadzieję, że nowe pomieszczenie zwiększą komfort zajęć i szkolenia lekarzy w umiejętnościach wideochirurgicznych – prof. dr hab. Piotr Kaliciński – Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Liczymy, że nasz Ośrodek wpłynie na zwiększenie dostępności do operacji wykonywanych przy użyciu metod chirurgii minimalnego dostępu (MAS) w ośrodkach zajmujących się leczeniem chirurgicznym dzieci. Przełoży się to m.in. na poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez zmniejszenie liczby powikłań chirurgicznych – mówi dr n. med. Marek Stefanowicz – specjalista chirurgii dziecięcej i transplantologii klinicznej w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Fundacja Polsat przez ponad 20 lat przekazała na wsparcie Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” ponad 25 milionów złotych, m.in.:

  • Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii Narządów
  • Oddziałowi Immunologii
  • Klinice Onkologii
  • Klinice Rehabilitacji Neurologicznej
  • Klinice Okulistyki
  • Klinice Neurochirurgii
  • Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka (Wybudowana przez Fundację Polsat. Największa tego typu Klinika w Polsce)
  • Klinice Rehabilitacji Pediatrycznej
  • Klinice Kardiologii
  • Budowę czterokondygnacyjnego budynku w Centrum Zdrowia Dziecka, w którym jest Pooperacyjny Oddział Intensywnej Terapii, Poradnia Chirurgiczna oraz Blok Operacyjny Chirurgii Ambulatoryjnej.