Fundacja Polsat

 

Jesteśmy
po to, by ratować
zdrowie i życie najmłodszych.

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od dwudziestu trzech lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców.

Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Państwowa służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie.

Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane według ustalonych kryteriów. Pieniądze przeznaczane są na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitacje.

Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą 36 999 małych pacjentów i wsparła finansowo 1 725 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju, które zostały wyremontowane lub wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny, a także  placówki, w których przebywają dzieci w pieczy zastępczej. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd 250 501 703,59 złotych. Fundusze na prowadzenie działalności pochodzą z ogólnopolskich kampanii, darowizn, dotacji wielu firm i osób prywatnych.

Do najbardziej rozpoznawalnych projektów Fundacji Polsat należy kampania “Jesteśmy dla dzieci” Celem kampanii jest zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację dzieci – podopiecznych Fundacji Polsat.
Przez cały czas Fundacja systematycznie pomaga swoim podopiecznym przekazując środki finansowe na ich leczenie bądź rehabilitację. Wspieramy także ośrodki medyczne.

11 września 2017 roku, po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono operację rozszczepu kręgosłupa płodu w łonie matki metodą fetoskopową. Fundacja Polsat sfinansowała szkolenie lekarzy oraz zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wykonania tego typu zabiegu.

Operacja rozszczepu kręgosłupa* metodą fetoskopową była pierwszą taką w Polsce. Do tej pory usuwanie tej wady wykonywane było w naszym kraju w sposób o wiele bardziej inwazyjny. Fundacja Polsat od samego początku angażuje się w projekty, które są pionierskimi działaniami, dlatego objęła patronatem wprowadzenie do Polski tej nowoczesnej metody zabiegów wewnątrzmacicznych dotyczących rozszczepu kręgosłupa. - Rozszczep kręgosłupa to bardzo poważna wada rozwojowa, ale dzięki postępowi medycyny prenatalnej jest ona rozpoznawalna najczęściej w życiu płodowym. Dotychczas operacje rozszczepu metodą fetoskopową nie były wykonywane w Polsce. Dzięki staraniom Fundacji Polsat, ten nowoczesny, mniej inwazyjny zabieg, został wykonany po raz pierwszy u nas w kraju – mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat. Dzięki Fundacji Polsat I Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod przewodnictwem profesora Mirosława Wielgosia przy współpracy z profesorem Thomasem Kohlem ze Szpitala Uniwersyteckiego w Giessen, zainicjowała projekt polegający na wdrożeniu fetoskopowych operacji rozszczepu kręgosłupa w Polsce. W poniedziałek, polscy lekarze razem z profesorem Kohlem przeprowadzili pierwszy zabieg zakończony sukcesem. - To jest coś niezwykłego. Coraz większa grupa dzieci może uzyskać pomoc jeszcze w łonie matki. Chcemy by metody stosowane na świecie, były dostępne również w Polsce. Zawsze wychodzimy z założenia, że skoro inni mogą to robić z sukcesem, my też musimy spróbować by możliwe było wykonywanie tego tutaj na miejscu bez konieczności karkołomnych wyjazdów, które dla kobiet w ciąży nie zawsze są korzystne – mówi prof. Mirosław Wielgoś z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM. Metoda fetoskopowa jest mniej inwazyjna od stosowanej obecnie w Polsce. Nie dochodzi w niej do rozcięcia powłok brzusznych i ściany macicy, co może być przyczyną wywołania skurczów porodowych, a w rezultacie przedwczesnego porodu. *Rozszczep kręgosłupa powstaje we wczesnym etapie życia płodowego dziecka, w pierwszym trymestrze, a najczęściej już w trzecim tygodniu ciąży. Uszkodzenie jest wynikiem nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego. Leczenie tego schorzenia płodu polega na zamknięciu przepukliny, aby nie narażać rdzenia kręgowego i nerwów na działanie środowiska zewnętrznego głownie płynów owodniowych. Zamknięcie przepukliny w życiu płodowym daje dzieciom szansę na całkowitą lub częściową sprawność ruchową jak również kontrolę nad wypróżnianiem. Po odpowiedniej rehabilitacji rozpoczętej od najwcześniejszych chwil życia, dzieci te mają spore szanse na normalne życie.

W styczniu 2005 roku Fundacja Polsat zorganizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci, które ucierpiały po przejściu fali tsunami w Azji. Fundacja przekazała Polskiej Akcji Humanitarnej ponad 1 milion 200 tysięcy złotych na pomoc dla dzieci ze Sri Lanki, jednego z regionów najmocniej dotkniętych kataklizmem.

Od jesieni 2008 r. oglądać można program „Wystarczy chcieć” w Polsacie News pilotowany przez Fundację Polsat.

 

Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Fundacja pod nazwą "Fundacja POLSAT" ustanowiona przez: Telewizję POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alei Stanów Zjednoczonych 53, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Dariuszem Wierzchuckim w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 m 51 za numerem repertorium A 92/96 dnia 10.01.1996 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

Pobierz pełen statut

 

Informacje finansowe
raport roczny

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 

Rada Lekarska

W naszej pracy codziennie pomagają nam:

PROFESOR ALICJA CHYBICKA
Kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Przewodnicząca Komisji Onkologii Wieku Rozwojowego PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

DR N. MED. BARBARA KARKOWSKA
Specjalista neurologii dziecięcej w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

PROFESOR PIOTR KALICIŃSKI
Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

PROFESOR ARTUR MAZUR
Specjalista chorób dziecięcych, specjalista endokrynolog w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

DR PIOTR CZAUDERNA
Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

DR GRZEGORZ PRZYSADA
Ordynator Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

PROFESOR MAREK JÓŹWIAK
Kierownik Oddziału Pediatrii i Żywienia w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

DR ANNA WIETESKA-KLIMCZAK
Kierownik Oddziału Pediatrii i Żywienia w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

DR ANNA ŻOCHOWSKA
Pediatra, neonatolog, Ordynator Oddziału Noworodkowego Szpitala Powiatowego w Otwocku.

DR MAREK MIGDAŁ
Pediatra, pulmonolog, Kierownik Zakładu Opieki Długoterminowej w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

DR ANNA KOSTERA-PRUSZCZYK
Neurolog w Katedrze i Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

PROFESOR MAŁGORZATA KRAJEWSKA-WALASEK
Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka.

DR N. MED. MONIKA BINKOWSKA-BURY
Pielęgniarka, prodziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Sponsorzy

T-mobile heyah orange plus Sami swoi Play Cyfrowy Polsat Polsat P&G Tele Audio GIGA STUDIO ATM Grupa danone Medicus Infinity Group seat Zdrovit J & S Energy S.A. Agra E Card FORTE Roche Marc Pol Monolith United International Pictures spi international polska Universal Sony Music Warta Fundacja grupa Unigraf Świat Książki WAN S.A. CANDELA Sp. z o.o. Warner Bros Mar Med Cochlear Śnieżka Wedel pijalnie PTE Polsat Polsat Media Max Medicum
 

Nagrody przyznane
Fundacji Polsat

ROK 2018

  • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. To zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane naszej Fundacji, przez Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, jak sam powiedział: „za tysiące uratowanych dzieci, za ich życie i zdrowie, za wspomaganie szpitali pediatrycznych”.
  • Medal Przyjaciel Centrum Zdrowia Dziecka” za ponad 20 letnie wsparcie tego największego szpitala pediatrycznego w Polsce.

ROK 2013

Lider Ochrony Zdrowia - Działalność na Rzecz Pacjenta

ROK 2011

  • „NIEZAWODNY PRZYJACIEL w potrzebie” przyznany przez kolegium redakcyjne Gazety Farmaceutycznej oraz Zarząd Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”
  • Lider Roku w Ochronie Zdrowia - Działalność Charytatywna

ROK 2009

Order Ambasadora Rozwoju Profilaktyki Zdrowia w Polsce dla Pani Prezes Małgorzaty Żak przyznany za „pomoc chorym dzieciom i ich rodzicom, za ratowanie im zdrowia i życia, za wsparcie finansowe szpitali i ośrodków medycznych, za edukację zdrowotną Polaków."

Order Ambasadora Rozwoju Profilaktyki Zdrowia w Polsce to honorowe odznaczenia przyznawane od pięciu lat przez fundację Akademia Zdrowia i Urody oraz Stałe Przedstawicielstwo ONZ w Polsce. Otrzymują je osoby i organizacje, dla których zdrowie i dobro drugiego człowieka są wartością nadrzędną, a ich działalność charytatywna przyczyniła się do poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa.

ROK 2008

Odznaczenie Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie dla Małgorzaty Żak i zespołu Fundacji POLSAT "za ochranianie wartości najwyższej jaką jest życie ludzkie; za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek; za wiarę w ludzką życzliwość; za dbanie o godność człowieka, a także o honor i prestiż stanu lekarskiego”.
Nagroda "Inicjatywa Roku" dla programu społecznego Podziel się Posiłkiem przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Tygodnik Społeczno - Oświatowy "Głos Nauczucielski".
Ambasador Polskiej Pediatrii - tytuł przyznany przez Polskie Towarzystwo Pediatrii Pani Prezes Małgorzacie Zak za nieocenioną pomoc polskim dzieciom.

ROK 2007

Odznaczenie Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie dla Małgorzaty Żak i zespołu Fundacji POLSAT "za ochranianie wartości najwyższej jaką jest życie ludzkie; za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek; za wiarę w ludzką życzliwość; za dbanie o godność człowieka, a także o honor i prestiż stanu lekarskiego”.
Nagroda "Inicjatywa Roku" dla programu społecznego Podziel się Posiłkiem przyznana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Tygodnik Społeczno - Oświatowy "Głos Nauczucielski".
Ambasador Polskiej Pediatrii - tytuł przyznany przez Polskie Towarzystwo Pediatrii Pani Prezes Małgorzacie Zak za nieocenioną pomoc polskim dzieciom.

ROK 2006

Nagroda Rzecznika Praw Dziecka, która jest "dowodem uznania dla wieloletniej działalności na rzecz dzieci, a także pomysłowości i efektywności ogólnopolskich programów - "Podaruj Dzieciom Słońce", "Podziel się Posiłkiem", "Mikołajkowy Blok Reklamowy", "Prosto do Europy"

ROK 2005

Sukces Roku 2005 w Ochronie Zdrowia w kategorii Lider Roku - działalność charytatywna, za przeprowadzenie akcji "Podaruj Dzieciom Słońce" i pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi
Misja Zdrowia dla Fundacji Polsat i Telewizji Polsat za promocję akcji "Podaruj Dzieciom i Słońce"

ROK 2004

Sukces Roku 2004 w Ochronie Zdrowia w kategorii Lider Roku - działalność charytatywna, wyróżnienie w konkursie dla programu "Prosto do Europy";
„Parasol Szczęścia” dla Fundacji Polsat za zaangażowanie w działalność społeczną prowadzoną w ramach akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”;
Nagroda Zaufania „Złoty Otis” dla Fundacji Polsat;

ROK 2003

Sukces Roku 2003 w Ochronie Zdrowia w kategorii Dokonanie Roku - działalność charytatywna, wyróżnienie w konkursie dla programu „Podaruj Dzieciom Słońce”;
Order Świętego Stanisława dla prezes Fundacji Polsat, Małgorzaty Żak, „za odwagę czynienia dobra” przyznany przez Wielką Narodową Kapitułę Orderu Św. Stanisława;

ROK 2002

medal „Amicus Minorum” za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
nagroda im. Anny Księżnej Mazowieckiej dla Fundacji Polsat;
medal 600-lecia Odrodzenia Akademii Krakowskiej dla Fundacji Polsat za wsparcie dla Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego oraz Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;

ROK 1998

„Order Uśmiechu”- dla prezes Fundacji Polsat, Małgorzaty Żak. Jest to międzynarodowe odznaczenie, przyznawane na podstawie wniosków wysuwanych przez dzieci. Wysoka Kapituła Orderu Uśmiechu przyjęła ich sugestie i uhonorowała Małgorzatę Żak. Laureatami orderu są m. in. Jan Paweł II, Astrid Lingren, Steven Spielberg, Matka Teresa, Irena Kwiatkowska i Zbigniew Religa;