Fundacja Polsat

Fundacja POLSAT laureatem nagrody – Superlodołamacza – dla najlepszego z najlepszych!

W dniu wczorajszym odbyła się Gala finałowa konkursu Lodołamacze 2014. Ideą konkursu LODOŁAMACZE jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Specjalne wyróżnienie - Superlodołamacza otrzymała Fundacja POLSAT za całokształt swojej osiemnastoletniej działalności.

W dniu wczorajszym odbyła się Gala finałowa konkursu Lodołamacze 2014. Ideą konkursu LODOŁAMACZE jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Specjalne wyróżnienie - Superlodołamacza otrzymała Fundacja POLSAT za całokształt swojej osiemnastoletniej działalności.

„Jesteśmy niezwykle wdzięczni, za to, że Kapituła Konkursu doceniła naszą codzienną pracę. Nagroda przyznana przez Kapitułę reprezentowaną przez środowisko społecznie zaangażowane, potwierdza sens naszej pracy i daje siłę do dalszego działania.”– skomentowała przyznanie nagrody Krystyna Aldridge-Holc, prezes zarządu Fundacji POLSAT.

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy. Honorowy patronat nad konkursem, od początku jego działalności, obejmuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.